Bahlakoana

Bahlakoana are Bakoena as such venerate the crocodile (koena). These Bakoena adopted the Bahlakoana name to embrace the derision of those who thought they were outsiders (bahlaha-koana) or those who thought they were devalued like a hoof (tlhakoana). The exact explanation for the derision is a matter of debate.

i)

Mohlakoana Pholo’a Lisema!
Leila-ho-ngoatheloa,
Leila-polokoe ea maobane!
Bahlakoana ba bina pina bosiu;
Bahlakoana ba tšoana le Bataung.
A! Ekaka ba hlanyetsa senkhoana!
Oa ma-Mahlatsi,
Liea-ha-Mahlatsi ha le ke li khutla!
Oa ma-mohoma o moholo.
Ke motho oa Mosito le Napo!

ii)

Mohlakoana oa ma-Pholo’a Lisema!
Maila-ho-ngoatheloa,
Maja-polokoe-kaofela.
Bahlakoana ha ba je sengoathoana sa maobane.

iii)

Mohlakoana oa Lisema!
Ha u e-ea Tlhakoaneng u ee Mariha,
U tla teana le lipolokoe patlellong;
Hlabula teng ba futsoella bana matlung.

iv)

Bahlakoana ba ma-Napo’a Mosito!
Bahlakoana babo Pholo’a Lisema!
[Kapa: Bahlakoana babo Tau ea Tihela]
Bahlakoana le ba etele Mariha,
Hoba Hlabula ba futsoella matlung;
Ke batho bas a jeng ngoathoana sa maobane,
Ba jang polokoe kaofela.
Mabeoana abo Kali’a Tšolo
Maila-ho-ngoatheloa
Bahlakoana ba tšoana le Bataung,
Bahlakoana ba bina pina bosiu.

v)

Mohlakoana oa ma-Pholo’a Lisema!
Maila-ho-ngoatheloa;
Maja-polokoe-kaofela, a e re:mph!

vi)

Mohlakoana oa ma-Nkokoto!
Hlabane Rakolojane, thoto e eme;
E ee habo Makhimisa,
Habo Kau lekhalong.

vii)

Mohlakoana oa Mahaseng!
Lepotla-potla le ja poli,
Mapena-matšoerane;
Lesisitheho le ja khomo,
Ramatenane’a Napo’a Mosito,
Oa batho ba sa jeng sengoathoana.
Mabeoana abo Kali,
Maila-ho-ngoatheloa!

viii)

Mohlakoana oa Masheane’a Molapo!
Batho baneng ba bohloe ke khomo,
Matsoa-letlalong!
Ea ba ea re: ‘muu!
Motho a hlaha!

ix)

Mohlakoana oa Napo’a Mosito!
Motebang, motho oa Napo!
Motho oa Seliba sa ma-Napo!
Oa mohloli o sa psheng, Tebang!

x)

Mohlakoana oa Pholo’a Lisema!
Maila-ho-ngoatheloa!
Maja-polokoe kaofela a oosi.
Batho ba lifaeng masihla-sihla,
E ile eare ha ba li roala, ba li roala lifate!
Motho oa morapall’a Lisema,
O rapaletse khorong ea Nthopi.
Seotsanyana-bito-thebeng,
Ha se ke be se ee se obile manila
Mosikong oa masaka.

xi)

Mohlakoana oa ha Napo’a Mosito!
Ho ne ho sitoe mang?
Ho n’o sitoe ‘na
Tlake Ranapjoane;
Mopeli-moholo oa Raseapara-lome,
Lome ha kea ikapesa
Ke e apesitsoe ke batho ka boomo:
Ke bo-Mohokong, Mohokong oa Pilo,
Pilo oa Sekhele,
Lipula li ka na,
Tsa oa melubela,
Tsa na matlopotlopo’a Nkole!

xii)

Mohlakoan’a Pholo’a Lisema!
Oa Tau ea Tihela!
Bahlakoana le ba etele Mariha,
Hoba Hlabula ba futsoella matlung.
Mabeoana abo Kali’a Tšolo,
Maila-ho-ngoatheloa,
Maila-khoanchana ea maobane.
Bahlakoana ba tšoana le Bataung,
Bahlakoana ba bina pina bosiu.

xiii)

Mohlakoana!
Oa banareng ba ma-Tšanana.
Oa ha Mabatla!
Se-ka-pholo mor’a Moahloli,
Tselana tooe u eang Mekoatleng,
U kene ka Ratjela le Moeketsi.

xiv)

Mohlakoana Pholo ea Lisema,
Leila-ho-ngoatheloa,
Motho ea sa jeng ngoathoana sa maobane,
Oa Napo le Mosito,
Ea jang feela ha ho theha ea liotloana,
Ho theha e menyenyane.
Ke letibi, ke lefiroane,
Tsoene ea e cha senana e beleha.
Ke koena, koenanyane,
E a hlapa, e a theosa maliboho,
Koena, koena tse ling ha li e je!

xv)

Mohlakoana oa ha Mantsane,
Lebeoana la bo-Kali,
Maila-ho-ngoatheloa,
Motho ea sa jeng sengoathoana sa maobane,
Ea jang ha meriti e theha,
Ho theha e menyane ea liotloana!

xvi)

Mohlakoana oa ha Teele’a Motaoana,
Maila-ho-ngoatheloa,
Sengoathoana sa maobane,
Maja-polokoe-kaofela!

Frank Lyrics

This wiki aims to provide an archive of Frank Leepa’s songs. I hope many will help grow this archive — officially dubbed, “Frank Lyrics“!

For the longest time, I have resisted undertaking this project because I have been known to fudge a line or two of most songs. The resistance is over…I will fudge lines and hope to be duly corrected.

Now or Never

Heyi oena Afrika
Khale o lutse hae
Tsamaea o eo ipatlela tsasa bophelo
Tsoha o iketsetse.

Vuka baba, vuka
Life has been passing you by
Follow your star, it’s now or never
Hayi, you’ve got to make it better

O lutse o phuthile matsoho
Afrika, hayi hale!
O re o shebile lintho tsa mahala
You gonna wait forever!

O phutile matsoho,
O shebile banna ha ba sebetsa,
We ma!

Sekunjalo

Don’t cry my little sister

Mother I have to go
Father I do really want to be here
But I just can’t take it no more

Everyday humiliation
Our lives are destroyed
We need to get back our place on the throne
That’s where we belong

Kunjalo, sekunjalo
Hayi kunzima!
Kunjalo, sekunjalo
Hayi!

Let me tell you what we are gonna do
Listen carefully to what I say
We’re gonna change this life
Change it all around …hayi
With defensive guts …determination
Conditions in my control to make a break
We are gonna take it back
Take it all back

I want to hear you sing..hayi

hmmmmmmmmmmm…

Pray it
Pray it one more time

Listen sister please wipe off the tears
Mother listen please I have go
Won’t you tell father I’ll be gone long
Ain’t what you do, is how you do it
Ain’t what you say, is how you say it
Won’t you pass the word
Pass it all around

We are the leaders
No need to be afraid
Batho bana ba re tlolisa khati!
Ain’t bailing…
You might just need to put out the fire
It’s up to you
up to me to make a change

Hayi hayi hayi
Hayi hayi hayi halala
Hayi hayi hayi
Hayi hayi hayi halala
Njalo, hayi hayi
Kunjalo, sekunjalo
Hayi hayi hayi
Hayi hayi hayi halala

Hayi hayi hayi halala

Greed

That’s a lie
I see it in your eyes
You can go to hell
And I really don’t care
I don’t need your lies any more

Go away
Get out of my face
Hai go oooon!

You say: please may I forget
How can I forget, when you robbed me so?
You took my freedom
Now you want my soul
Go away, get out of my face
Hayiii go oooon!

The other day you want to make me scared
Set the police man upon my tail
You are not man enough to face me
So I disagree with your policy
Hayii you’re wrong indeed
heleleee

Please, please stay away from me
Can’t you see the light is gone already?
Am I supposed to listen?
Am supposed to smile?
While the jackal wound my life
He set my fate
Applaud, applaud, applaud?!

That’s alright your house is very nice
What makes you think that I don’t want to own
A school for my children
Diamonds for the wife
You make me sick with your vanity
Hayii you are wrong indeed

You say please may I forget
How can I forget, when you robbed me so?
You took my freedom
Now you want my soul
Go away, get out of my face
Hayiii go oooon

Chesa!!!

Se ka nkhathatsa ngoana monna
Se ka nts’oenya
Se ka nna ntsunya-tsunya
O sekeleme

Oa ntsunya-tsunya
Oa ntena

Se ka nkhathatsa ngoana monna
Se ka nts’oenya
Se ka nna ntsunya-tsunya
O sekeleme

Oa ntsunya-tsunya
Oa ntena

Se ka nkhathatsa ngoana monna
Se ka nts’oenya
Se ka nna ntsunya-tsunya
O sekeleme

[Itse ke ntse ke re ke etetse Bophirima-tsatsi
Ka be se ke utloa lioeleseng ka motho enoa hao
Sekitiri sa motho

Ke ne ke o joetse
Maoba mona…
ke khalana le eena a ts’oere nama
Nama ea sebete]

Batlokoa

Batlokoa venerate a beast that is believed to be a breed between a cat and a leopard, “phoofolo ea mofuta oa katse le nkoe”. This beast was known as tokoa/tlokoa. By all accounts, tokoa/tlokoa is a wild cat, the question is: if not quite a leopard, what was it exactly?

i)

Motlokoa oa ha Tšotetsi,
Batho ba ha ma-Mokhalong, Likonyela,
Batho ba Tjotjo,
Ba ha ‘Mamosejana,
Ba tabola bosiu!
Mor’a Lehloenya ipatlele tsa hao,
Li-etsoa-ke-Lehloenya lia o hana.

ii)

Motlokoa!
Mohana-katse,
Mallela seboko!
Batho ba Mokhalong,
Batho ba ha Mabaka.

iii)

Motlokoa!
Motho oa ha Mathota, Letuba,
Maila-ngoathelo
Maila-sengoathoana-sa-maobane.
Motho oa ‘Ma-Lelingoana,
Batho ba ho senya mokopu oa ‘Mamohato.

iv)

Motlokoa oa Khanye, Molibola-Koena,
O libotse a le lehahaneng,
A le bobeng!
A le pherong!
Tse linaka li sa a fumane.
Metsi a fumanoa ke Machitja feela;
Khomo ea Batlokoa Seboloane-boloane.

v)

Motlokoa oa ha Lelingoana!
Oa ma-Seala-se-khaohile, Motonosi,
Ha sea khaoha sa thola lekhokhoma!
Motho oa ha Mokhalak’a Mohoeshe;
Motho oa ma-Pholo-Chitja,
Oa malibola-seretse.

vi)

Motlokoa oa ha Lelingoana!
Monkha-lefotha!
Babo Tlokoa ba eboha lekhapetla,
Ba ho khokoa le lipoli maoeng.

vii)

Motlokoa oa ha Molefe!
Oa ha Molefe, oa ha Sebili,
Oa ma-Nkhaolise oa ho nkha lefotha,
Le mohla nama e leng sieo ha motho
Oa ha ‘Manthatisi’a Motonosi.

viii)

Motlokoa-Motloung!
Motho oa Sekhopha,
Oa ma-Tšele’a Lethunya!
Motho oa tolo-le-luma-le-re-kokong-kong!
Le re: U ka mo nka Mokone’a Sehora!
Ak’u bone Tebele ke lena le mpotsa mofuta,
Le re: U mofuta ofeng?
Na ha le mpone hore ke Motloung?

ix)

Motlokoa oa ha ‘Manthatisi,
Motho oa Tšotetsi’a Lebaka,
Motho ea neng a nyele mokopu,
Oa ‘Mamohato oa Butha-Buthe,
Motho oa kubu, ke nare ea tsolo le lefubelu,
Le neng le otle habeli ka har’a kereke,
Le ipatlela ngoana lona, Ntlenyana,
Selepe, Mokhesi o hana kereke,
O etelloa pele ke baruti tseleng,
Le uena ka moso batla o etella!

x)

Motlokoa oa ha Tsotetsi Lebaka,
Batho ba ho ja pholo e le chitja!

xi)

Motlokoa oa ha ‘Manthatisi,
Oa ho nyela mokopu oa ‘Mamohato,
Ngoana tšehla’a balimo!

Basiea

Basiea venerate the cat (katse); some actually say the wild cat (phaha/siea). Whatever the case may be, an important fact to note is that the cat being venerated, whether explicitly qualified as wild or not, has the potential to be wild when agitated.

i)

Mosiea-Motobatsi!
Motho oa ‘Ma-ntšang-thebe-li-ome,
Li se ‘na li omela mokhoabo tlung,
Li omele kantle mabaleng.
Motho oa ma-Lebajoa la Nkoanyane,
Motho oa Tšele le Letuka.

ii)

Mosiea-Motobatsi!
Oa ma-ntša-pere-tšimong,
E se ‘na e qetela batho metamo teng.

iii)

Mosiea-Motobatsi!
Oa ma-Tšèle’a Lebajoa le Nkoanyane.
Ha ke le oa Tšèle, nka Tšella mang?
Oa ma-Khomo-phatšoa-seoehla!
Oa ntšang thebe li ome,
Li se ‘na li omela mokhoabo tlung!
Motho oa ma-Mpease le Mokhasi.

iv)

Mosiea-Motobatsi!
Motho oa Maqechela,
A le ke le hlajoe,
Ho hlajoa la morobana sethojana!
Motho oa makhehletsa-bolokoe-sakeng-la-manamane!
Motho oa ‘Masekhuma le Nokuoe,
Se nokuoe ka letsoai le monate!
Motho oa ma-Mpuru oa Malumane,
Ha u ntse u luma-luma litsela,
Ntsoe-lebe u utloile lefe?
Ntsoe-lebe ha kea utloa la motho!
Ke mpa ke itelela bootloana
Ba ho sala ke le mong,
Bootsoana ba bokhulu.
Moea le o botse Basia-Batobatsi.
Ba re o hlaha mafarung a mafika,
Ba ka ba babeli,
Ba ka ba bararo bana ba monna,
Mong a bolaea, mong a tšoaela;

v)

Mosia-Motobatsi!
Motho oa ma-ntšang thebe li ome,
Li se ‘na li omela mokhoabo tlung.
Motho oa bo- Tšèle le Lebajoa le Nkoanyane,
Ba ka ba babeli,
Ba ka ba bararo bana ba monna,
Mong a bolaea, mong a tšoaela;
Ha le ntse le botsa moea o hlaha kae,
Le botse Basiea-Batobatsi.
Ba re o hlaha Bofola-foloane,
Pakeng tsa mafika le majoe!
Motho oa ‘Makhehletsa-bolokoe-sakeng-la-manamane,
E re a tla ja meriti e thehe,
Ho thehe e menyane ea liotloana!
Ba re na Mosiea motho u mo etsang,
Ha u feta a lia!
Ha kea mo etsa letho.
Ke mo hlathile ka lenala feela ke feta.
Mosia, motho oa ‘Mamotobatsi,
Eare ke tabola motho,
Motho a hlanya.
Bohali ba linku ha bo hlabise,
Bo hlabisa morobanyana sethole.

vi)

Mosiea-Motobatsi!
Motho oa ma-ntša-thebe-li-ome,
Li se ‘na li omela mokhoabo tlung.
Ha ke se ka Tšèle,
Nka u tšella.
Le botse Basiea-Batobatsi,
Le botse hore na moea o tsoa kae,
Moea o tsoa Kong-Kong thabeng,
O tsoa nkong-tsa-matsa o pholile.

vii)

Mosia Motobatsi,
Motho oa ma-ntša-thebe-li-ome,
Li-se-nna-li-omela-mokhoabo-tlung,
Motho oa bo-Lebajoa le Letuka,
Ka Tšele nka tšella mang?

viii)

Mosia, Motobatsi,
Motho oa ha Tšele, oa ha Lebajoa,
Lebajoa la ha Nkonyana,
Le ba tšellang bana ba ha Lebajoa?

ix)

Mosia, Motobatsi,
Motho oa ma-ntšang-thebe-li-ome,
Li-se-nna-li-omela-mokhoabong-tlung,
Ha o re ke oa Tšele, ke tšella mang?
Ke tšella Tšele le Letuka,
Bana ba Lebajoa le Nkoanyane!

x)

Mosia, Motobatsi,
Motho oa ma-ntšang-thebe-li-ome,
Li-se-nna-li-omela-mokhoabong-tlung,
Ha o re ke oa Tšele, ke tšella mang?
Ke tšella Tšele le Letuka,
Bana ba tšea tse peli!

xi)

Mosia, Motobatsi,
Motho oa ma-ntšang-thebe-li-ome,
Li-se-nna-li-omela-mokhoabong-tlung,
Ngoana Tšele le Letuka,
Ha ba ntse ba botsana,
Hore ka Tšele ho tšelloa mang?
Ho tšelloa Lebajoa oa Nkoanyane!

Bafokeng

Bafokeng get their name from a period of living in a region with a lot of dew (phoka). They called themselves “Ba-Phokeng” (those who live in a place of dew). Ba-Phokeng over time then evolved to Bafokeng. However, they still use ‘phoka’ as a term of endearment when they call each other. For the most part, many Bafokeng venerate the rabbit (‘mutla) – except perhaps those who come from “Masaleng-a- Phokeng” i.e. Phokeng (at/or near Rustenburg in South Africa). These Bafokeng from Masaleng-a- Phokeng venerate the tamed crocodile (koena), which is represented in their emblem as a closed-mouth crocodile. It is worth mentioning that, at one point, all Bafokeng in fact venerated the tamed crocodile.

i)

Mofokeng oa ha Manti,
Oa Khaeeane Phokeng,
Jang kapele Manti ke eo
A tl’o re jella.

ii)

Mofokeng oa ma-Matlaokoane,
Oa ba Mahlatsi ba futa haholo,
Ba futa ba boella sejaneng.

iii)

Mofokeng oa Mokhali oa Motlalane,
Malemane malema-tsela,
Malema-thite-ka-mmoho-e-sale,
Ba se ke ba e phophotha.

iv)

Mofokeng oa Morareli’a Phole,
Motho oa Maotoana-finyela,
Motho oa maoto,
Maoto a kaalo ka linaleli.

v)

Mofokeng oa ma-Maotoana finyela,
Oa ma-Morareli’a Phohole,
Oa Maotoana a kaa ka linaleli,
A kaa ka joang ba Tšaane,
A kaa ka joang ba molelengoane,
Ba khom’a Mpiletsa, ngoan’a ‘Mope,
Tšoana Makara; ba ma-Manti’a ‘Mope.
Sakana-lenyane la ‘Mope le ikatise.
Lihlola-pula ke lihlola-monono.
Motho oabo Marareli’a Phohole,
Rarollang babo Mare lithapong,
Le bao re setseng,
Ha e le molato oa khomo le ka o bolela.

vi)

Mofokeng oa ma-Maotoana,
Maotoana a kaalo ka linaleli.
Ma-Maja-litsebe-tsa-mmutla-o-le-tala,
Oa ‘Mantsane Molelengoane.

vii)

Mofokeng oa Maotoana-finyela
Maotoana a kaalo ka linaleli,
Ma-Morareli’a Phole!
Lona ba ha Makara le leshano,
Maja-mmutla-o-le-tala
Ba o tšehle litsebe.

viii)

Mofokeng oa ha Manti’a ‘Mope,
Molemane molema-mohaila,
Malema feela a se ke a phophotha!
A khomo nkhate ea ‘Masebothoane,
Khomo e hatile Mochaoane mono;
Ea hata o monnyane oa leotoana.
Oa tebetebe reketla Ramakhobole
Tsoetse li oele
Li oele ka matsoele le ka lifuba!
Oabo Kholu, morotoli.

ix)

Mofokeng oa Mare-a-Tsikoane,
Motho oa ma-Naleli-e-nyenyane
Mor’a Mallane.

x)

Mofokeng oa Mokhali oa Motlalane,
Malemane, malema-tsela,
Malema-tšimo-ka-mmoho
A se ke a phophotha!
Theosa moluoane Ramaliele.

xi)

Mofokeng oa ma-Ntsukunyane,
Oa Kata’a Sefiri,
Bakhoele-bakhoejana
Ba titima mabitleng.
Ha le e-ja lipolokoe le ba time!

xii)

Mofokeng oa ma-Ntsukunyane’a Kata’a Sefiri,
Bakhoejana ba titima mabitleng,
Ba batolotsana le ba bathamahana!
Oa ma-Mare rarollang babo Mare lithapong.
Lija-mmutla-o-le-tala,
Le se’na le o roba senoko thoahla!
Fokoletsang bakhoele lipolokoe,
Ha ba ata ba tla re bolaea.

xiii)

Mofokeng oa ha Tšele
Oa Lekotoane,
Motho oa ‘Mamulane’a Motlatla,
A tšela noka e tletse tsoete!

xiv)

Mofokeng oa Tšele’a Lekotoane,
Oa boli le bokopa, le tsoa tšela,
Le tla le litetsoanyana!
Motho oa ma-Mnamulane’a Motlatla!
Ba ho ja ‘mutla o le tala,
Ba o ja le litsebe!
Lekoeekoee ke la’ng ka ha Tšele?
Ho suhuoa kobo marapo,
Ho sehoe ho roaloe maotong le matsohong,
Ha e sa le ba ha Tšele, e se e le ba ha Tšeana!

xv)

Mofokeng oa ma-Tšeele oa Lekotoane,
Oa ha ‘Maleboli-le-tetemisa-litetsoana
Le ntse le re:
“Lengoaangoaa ke la’ng?
Ke la’ng baneng ba Tšeele?”

xvi)

Mofokeng oa ma-Tšeele
Motho oa Lekotoane,
Oa lekoeekoee ke la’ng ho ba Tšeele,
Ho behoa marapo
Ho roaloa maotong le matsohong.
Ke motho oa ‘Mamulane-a-motlatla,
Matsoa-Kubetu nokeng ea Tšeele.

xvii)

Mofokeng oa ha Makara,
Motho oa Manti’a ‘Mope!
Ngoan’a holiotsoana le letšoana Makara,
Ha le lume feela, le hlola pula.
Mahlola-pula ke monono, Makara,
Motho oa ma-Maotoana-finyela,
Motho oa ma-Morareli’a Phole.

xviii)

Mofokeng oa ma-Maotoana-finyela
Oa maotoana a kaa ka linaleli,
A tšoana le joang ba molelengoane.
O thebe e ntšo moloi’a lithebe
Oa mohats’a Nkaki le Mahanyapa.
A! Makara pula o e rutoa ke mang?
O e rutoa ke mosali oa hae,
O e rutoa ke ‘Malesekele.

xix)

Mofokeng oa Maotoana-finyela!
Oa ma-Morareli’a Phohole,
Oa maotoana a kaa ka linaleli,
A kaa ka joang ba molelengoane.
Ba khom’a Mpiletsa, ngoan’a ‘Mope,
Tšoana Makara;
Ba ma-Manti a ‘Mope.
Sakana-lenyane ke lihlola-monono.
Motho oabo Morareli’a Phohole,
Rarollang babo Mare lithapong,
Le bao re setseng!
Ha e le molato oa khomo, le ka o bolela.

xx)

Mofokeng oa ha Mahase,
Oa ha Rampeoane,
A hase likhomo,
A hase le batho,
A hase le lipulungoana naheng.
Ba ha Mahooana eka likepolana,
Eka linku li nyolosa mokhoabong.
Batho ba ha Mangole,
Batho ba ha ‘Makhomo-li-matha-le-bosiu-Shapuoe,
Ha li e-n’o tsoha li le maphoka,
Ebe eke li ka fehleloa moratha.

xxi)

Mofokeng oa Mahooana,
Motho oabo Tlalane,
E n’e siile likhomo sehlabeng,
Motheta-polokoana-ea-mabele.

xxii)

Mofokeng oa ha Mahooana,
Motho oabo Tlalane!
Tsebe-chitjanyana motho oa ma-Pule,
Teleka li-mmamoroeroe,
Ba ha Mahooana eka likepolana,
Eka linku linyolosa mokhoabong.

xxiii)

Mofokeng!
Lehooana labo Tlalane!
Mahooana eka likepolane,
E ka linku li nyoloha mokhoabong.
Motho oa Khabele’a Mahooana,
Oa Khabele’a Tsatsi, ngoan’a Molikeng;
Motho oa Mahase oa hasa, Rampeoane,
A hasa likhomo, a hasa le batho.
Ngoan’a Mangole le Mangojane,
Oa Mahatany’a bo-Mochona,
Seoehlaasana se kamora’ Thithisi’a lithebe.

xxiv)

Mofokeng Mokomana!
Ke le motho oa ma-Mare!
Rarollang babo Mare lithapong,
E ka ba molato oa motho,
E ka ba oa khomo, le o bolele.
Mokalakale, Molip’a Komane,
An’a tsofala, likhomo ra li hloka.
Mohloai Komane o hloaea likhomo
A hloaee le batho.
Mokopu o motolotsana, Kokami,
Ha oa rara, oa fihla hole-hole.

xxv)

Mofokeng Mokomana!
Oa ma-Morareli’a Phohole!
Rarollang babo Mare lithapong.
Ba rarehile ke ho ja hlooho ea khomo;
Ba jele hlooho ea khomo e le baena.

xxvi)

Mofokeng Mokomana!
Mofokeng oa ma-Rakubu,
Oa Molip’a Komane!
Mokaalakale rea eletsa,
Re hloka likhomo,
Beng ba tsona ba re fa marath’a lilepe.
Maja-mmutla-o-le-tala!
Mokaalakale o se k’a tsofala.
Khomo li bona seoli, li hahele,
Li bone seoli li re ke sakeng.

xxvii)

Mofokeng oa ma-Hlono ea phoma,
E phometse ba ma-Mangoejane!
Lemphane la matlapa ha le ribolloe.
Ba sa rueng khomo e khoabana!

xxviii)

Mofokeng Mophohole!
Oa ma-Mare’a Tsike!
Ngoan’a Mare o ila nama, Motsapi,
O ila nama e kopane le phieo,
E kopane le mokokotlo, Motsapi!
Ke oabo Mare moshemane,
Ea sa beseng morarana.

xxix)

Mofokeng Mophohole
Oa ma-Khotholisane!
Oa Napo oa Phohole,
Oa lenepa-hlooho, leqobisa-mmele!
Ha ea thunya pulumo’a Matšasa,
E b’eke sekokotane, Raliopelo!
Ba maotoana a kaa ka linaleli,
Ba maotoana finyella likhopong!
Ke babo Tseki le Tsekinyane.

xxx)

Mofokeng oa ma-Lijane’a Tlopo!
Oa ma-Khunoan’a Lijane!
Oa ma-Masisitlo, Maleleka!
Khomo ha e fete motse’a Lijane,
E ka o feta ho iloe masimong,
Ho iloe ho khitla lehola.

xxxi)

Mofokeng oa ha Lijane!
Motho oa ha Pulumo ea hlaba,
E hlabile ntjana e rolonyana!
Beng ba lintja ba setse bal la,
Ba setse ba itlhakola menyepetsi!
Selepe se mali, se malobolobo.

xxxii)

Mofokeng oa ma-Pulungoan’a Phahla,
Oa ma-Khomo-ha-e-tsoale-bosiu,
Ha e tsoala bosiu e a hlola.
E ka khona e tsoale motšeare
Bashanyana ba e shebile,
Banana ba e hlabele meluluetsane.

xxxiii)

Mofokeng oa Mohaila-Tsepa,
Oak homo nkhate, oa ma-Sebothoana!
Khomo e balile Moshao monoana
O monnyane oa leotoana.
Motho oa ma-Mmope
Otsoetse a teleteletsa,
A b’a ‘n’a sunya le mahaheng.
Motho oa ma-Maotoana-finyela,
Oa maotoana a kaa ka linaleli,
A kaa ka joang ba molelengoane.
Ngoana, mpitsetse Sebili kamoo!

xxxiv)

Mofokeng oa ha Molise!
Motho oa ha ma-Semonoko!
Senoa, nkho ea mafura a lefehlo, se e qete.
Ba ha Malekele
Ba lekellang tlalo la khomo lele metsi
Ba re baa le suba.
Maja-mmutla-o-le-tala.
Ba o tšohla litsebe.

xxxv)

Mofokeng oa ma-Morareli’a Phole!
Oa ma-Selai sa Matšasa!
Motho oa ma-Mphu’a Phatlane!
Tutubalang e moholo a koenye;
E moholo o koenya bokoilitane.
Batho ba maja-mmutla-o-le-tala.

xxxvi)

Mofokeng oa maoto-mane!
Oa Mahlaku!
Oa Makhasane, Rasehlomeng!
Motho oa ‘Mamoliehi,
Oa mahlaba-poli-ka-nokaneng.

xxxvii)

Mofokeng Molalatsi!
Motho oa ma-Semona-monoa,
Eo e-reng ha a bona khom’a motho
A re: “Mh! Eka eka e ka be e le ea ka!”

xxxviii)

Mofokeng oa Tšoana
Oa Tšoana-Kholokoane-ea-Mmamakhabane,
La ikholoka la ipeha khorong;
La re: jang-jang kapele
Manti ke eo a e-tla,
Ke batho ba ha Sefali sa ha Kotoee!

xxxix)

Mofokeng oa ma-Morokonyane’a thota!
Letotomana lenyela-tlatlaneng,
Lelepeletsa-mokota-ka-lilomo.

xl)

Mofokeng oa ha ma-Tututu!
Oa ha Mosetsana!
Lepulungoana-Phahla!
Haeso khomo ha e tsoale bosiu,
E tsoala motšeare banana ba e shebile,
E bonoa ke Tsime le Bothepane.

xli)

Mofokeng oa ma-Morokonyane’a thota!
Letotomana lelula-tlatlaneng,
Lelepeletsa mmalo-ka-lilomo.

xlii)

Mofokeng oa Mantho e kholo
E a khopa, Ramotšelisi,
E khopa basali ba batho,
Ke motho oa Maletlapa-ha-le-ribolloe,
Ha o ka le ribolla, o ka bona ntho tse kholo!

xliii)

Mofokeng oa ha Khetsi’a Malekele,
Batho ban eng bal eke letlalo la khomo,
Le eso ho faloe,
La ba hlola, la koala batho ba Lijana,
Batho ba mohlano o mofubelu,
O reng tlere-tlere!

xliv)

Mofokeng,
Ngoana khomo e tšoana,
Khomo ea seema-ka-lelebe-thoteng,
Ea ‘na ea hlaba mangope ho heleha,
Ke Lemphane,
Ke ngoana khomo e tšoana,
Ke motho oa ma-Nnyoana!

xlv)

Mofokeng oa ha Lijana,
Ha ke matha lebatha le a nkhopa,
Feela batho ha ba mpona, ba ntelekisa,
Le moo ba mponang teng,
‘Me ke sa je letho la motho!

xlvi)

Mofokeng, Lemphane,
Ke mor’a Patsa,
Ke motho oa Matlapa-ha-le-ribolloe!

xlvii)

Mofokeng oa ma-Ntsukunyane,
A Kata’a Sefiri,
Re bakhoele, rona,
Re titima mabitleng!

xlviii)

Mofokeng oa Lijana,
Ke ngoana Mare,
Mare a Ntsikoe,
Le ba raretseng bana ba Mare,
Ba se na molato?
Molato oak homo o ka be o boleloa,
Re mpe re o lefe.
Le ba tlatlapelang bana baa?
Le ba otlelang?
Hobane ha ba utloe,
Molato oa bona re ka mpa ra o lefa,
Ke bana ba Pulumo,
Ba Pulumo ea Lephahla!

xlix)

Mofokeng oa Lijana,
Ke ngoana ma-Mare,
Mare a Ntsikoe,
Le ba raretseng bana ba Mare,
Ba se na molato?
Molato oak homo o ka be o boleloa,
Re mpe re o lefe.
Le se ke la mo otla,
Ha a utloe,
Ke ngoana mali a Phohole,
Ke ngoana ea kharametsoang,
Ha a kharametsoe ka bokhopo,
O kharametsoa ka tumelo!

l)

Mofokeng,
Oa ha Malejoe-ha-le-ribolloe,
Ha o ka le ribolla o tla bona kilibitla,
Mofokeng e motelele,
Thella, o oele!
Tsuu, khotlonono,
Khatla! Lomo se methati e leshome,
Mola thoteng ha bale ba khiba,
Ngope le ka tloloa ke ngoale e telele,
E khutšoane e ka robeha menotoana,
Mofokeng, qhanolla lipere li fule,
Ntoa boholo-holo ke ea hosasa,
Rona ha re sa bona tse fulang ka lisale!

li)

Mofokeng,
Ke Lehooana labo Tlalane!
Ke motho oa Mahase’a Rampeoana,
Ke hasa likhomo,
Ke hasa le batho,
Ke hasa le lipulungoana naheng,
Ke ngoana tau ea ma-Tsebela,
Nong ha le ntje, mmane a mpone,
Le tšaba ho tšoehla molomo!

lii)

Mofokeng oa ha Tšele,
Oa ma-Mmulane’a Motlatla,
Ho itsoe shoii, shoii!
Ho uoe kae?
Ho uoe ha ‘Makepile letsemeng,
Lebuli le hlaha kae?
Le hlaha motjeng,
Le bebenya litelu!

Matebele

Matebele is a collective term that was given to Northerners –mostly of the Zulu origins– that migrated into Lesotho (in the days of Moshoeshoe I). They were initially called “Mathebe-telele” because their shields (lithebe) were ‘unusually long’ by common standards of the day.

A group that was known as Matsitsi is believed to be the most senior of all other groups that comprise the Matebele clan. Matsitsi venerate(d) the heavens and the sky above (“leholimo le holimo-limo”). Other Matebele venerate different animals or objects. This means you may have, for example, some Matebele that revere the elephant (tlou) as its totem while others revere a different animal/object altogether.

i)

Letsitsi la Hlangisa
Ke Thole, Buzine, Maxaxane,
Mathe-a-lehloeng!
Inkosana se-phapha phezulu,
Umlambo a owelwe,
O welwa inokonjana.

ii)

Letsitsi la ha Meya!
Motho oa ma-Mtja-o-sebeo!

iii)

Letsitsi la Hlamene!
La ha Sepolo sa Molatelle!
E re Sepolo a tla ja, thope li lalise
Ka kobo tsa lithupula tsa manamane.

iv)

Motloung oa ha Sejake
Oa ma-Tsatsi, mpone;
Oa ma-Litlou-li-fula-hae,
Li hloka baalosi.

v)

Motloung oa ha Mthimkolo, Pokane!
Oa Pokane’a Sele;
Oa Solo lea sa, lea sebekela;
Oa ha Mashoabathe,
A shoabathela khomo le linaka!

vi)

Letebele la ha Sethole sa kwa Mahaba!
Lefaatše, peperana ho tsoe motho!

vii)

Letebele la Mthimkolo!
Letsolo lea sa,
Lea sibathetsa.

viii)

Letebele la ‘Maleboli!
Motho oa Nketla,
Motho oa Mok’hoanatsi,
Letebele la qeta mohlaka,
La o re shoa-a-a-a!

ix)

Letebele la Mathetsa!
La ma-Mkutho-bofu.
Motho oa ha Lerumo-le-lefubelu.

x)

Letebele la Skozana sa Mosi-oa-thunya!
Motho oa mosi-oa-thunya mohlakeng,
Oa re: thuu-thuu-thuu!
Machaba a boona.

xi)

Letebele la Mthimkolo-Pokane!
Lesolo!
“Wa ba ka Hlapho,
Nomambula akadla inkomo emzini;
Kwabo umzimkulu,
Kwa Maswabathi wa Zulu;
Na-nkomo, ne-pondo,
Yadla amalanayo,
Waba kwa Zulu laba,
Waba kwa mahloamakhulu;
Ezikereketeni saba Mhlangoaza.

xii)

Letebele la Mthimkolo!
La Pokane ka Sele,
Oa Solo lea sa, lea sibakela,
Motho oa ‘Mamashoabathe,
A shoabathela khomo ka linaka.

xiii)

Letebele la ‘Mak’homalo!
Motho oa lehe la khoho,
Motho oa Khora,
A shoe!
Motho oa Kalaka,
“Wa ka Xale-a-xaleke”!

xiv)

Letebele la Mothimokholo oa Pokane a Sele!
Solo lea sa, lea sibakela,
Amahlubi a mahle, a mangelengele,
Abantu ba zipho zimnyama ngokuqhwayana!

xv)

Letebele la Mothimokholo, Pokane,
Ke a hola, ke sebothoane!

xvi)

Letebele la Mothimokholo,
Pokane a Sele,
Tebele le a hola, le ea holimo,
Le ea holimo feela, ha le ee tlase!

xvii)

Letebele la ha Miya,
Se bolile, potlaki,
Sa bola hloho,
Sa bola bokalakata.
Kobo lipele, ngoana Khojane,
E ‘ngoe ke ea ho robala boroko,
E ‘ngoe ke ea ho apesa bosulu!

Bataung

Bataung venerate the lion (tau), the king of the jungle.

i)

Motaung oa Hlalele!
Motaung oa ha Machela!
Oa Nthethe’a Morapeli!
Oa Tebejane’a Matlatsa, tlatsa Tebejane!
Oa ma-Lebele-la-khomo
Ea Tšieng ho retha!
Bataung ba ha-Hlalele,
Petu la lekana molala.
Batho ba ha Kome-Kome,
Batho ha ba kometsoe, baa bolaoa.
Batho ba Mponye oa Lehoroana,
Batho ba ma-Lehahanyana-kopela!

ii)

Motaung oa ha Hlalele
Motho oa Lebese-la-khomo-e-tšoana
Motho oa ma-Nthethe’a Morapeli.

iii)

Motaung oa ma-Nthethe’a Morapeli!
Moana-sebata-se-maro-a-maholo-sa-thota!
Moo ha sa keng ho bitsoa batho likharebe,
Ho ‘nang ho thoe: “itšileleng leje”!

iv)

Motaung oa ha Hlalele!
Oa Nthethe’a Morapeli!
Phoofolo! Nyamatsane e phèla!
Ngoan’a Hlalele lepetu le ka lekana molala!
Batho ba Lebese-la-khomo-a-tšoana.

v)

Motaung oa ha Raphiri’a Honoane,
Ea n’a re Ramokekane tšolong!
Litau, mabolofo!
Motho oabo Mphethe’a Thulo!

vi)

Motaung oa Raphiri;
Motho oa ha ‘Mahouoane, hou-hou!
Ea neng a bone khoeli ka metsing
A re ke lefura.

vii)

Motaung oa ha Raphiri,
Oa Tebejane oa Matlatsa,
Oa Mokatjane’a Khomo
Lesiea-lesokotso.

viii)

Motaung oa ha Ramokhele oa Maphoto,
Lekolokotsoana la ma-Kobasia,
Motho eo e-reng ha a tla ja ho thehe meriti,
Ho thehe le e menyenyane ea liotloana.
Batho babo Lehahanyana-kopela,
Babo Mosololi’a Mokhele.
Batho ba ha Ramokhele boko sa ho cheha
Se ka cheha sa pitla Barolong.

ix)

Motaung oa Ramokhele’a Maphoto,
Lekolokotoane la ma-Kobasia,
Leo e reng le tla ja meriti e thehe,
Ho thehe e menyenyane ea liotloana.
Oa ma-Lehahanyana le borutho.
Oa ma-Montoeli a phuma,
Ak’u phumele Baroanyana,
U phumele ba Mokholane, u khutle.
Ea sa jeng sengoatho sa maobane.

x)

Motaung oa ha Thulo, Mphethe!
Oa ma-Mosol’a Pail’a Tarane,
Oa ma-Thulo le Thuloane,
Oa ba Motebele!

xi)

Motaung oa ha ‘Musetsi’a Thulo,
Oa ha Mahopo o hopotsoe!

xii)

Motaung oa ha ‘Matli’a Phatšoana!
Ha ke ane thupula, ke ana mokhahlana.
Oa ‘Mamosetsana Litšeoane.

xiii)

Motaung oa ha Molete
Oa Ralifalana oa Lekoane la Koena!
Oa tšola-nku-e-folle-mokekeng,
Baji ba eona batla bon’ala.
Re tla e-ja ka moso e folile,
Bakone ba se na ba e qhoqhotsa ka menoanyana!

xiv)

Motaung oa ma-Molete,
Oa Ralifalana, Koena!
Batho ba ma-tšola-nku-e-folle-mokekeng,
Bakone ba se ‘na ba e supa
Ka mono-motšonyana.

xv)

Motaung!
Sehoja, motho oa ha Mabula!
Banna ba ja mabele, ba re ke likhoahla.
Motho oa ‘Malifajana Koena;
Bakone ba e lobela molomo-motšo,
‘Na nku ha ke e-je e cheesa,
Ke e ja e baata.

xvi)

Motaung!
Matoaitoai, masiea-rumo!
Mahalimana ntoeng!
Ha re e-ja ha re halimane,
Batho ba ma-Khuto’a morole.

xvii)

Motaung, Lekolokotoane
La ma-Ramokhele oa Mophothu,
Eo e-reng ha a tla ja meriti e thehe,
Ho thehe e menyenyane oa liotloana.
Motho oa ma-Montoeli le Montoetsana.

xviii)

Motaung oa Sefatsa sa Tšukulu!
Oa ha Seboko sa Phatšoana!
Lekhofu, lekhali-motse!
Le akha motho,
Lijana tsa ‘m’ae li senyehe,
Tsa ‘Manyebane’a Motlokoane,
Oa phiri’a Mokoboki
Mali-makeleketla.

xix)

Motaung oa Ramokhele’a Maphoto!
Oabo Thene’a Mokhutla!
Ua khutlalla eaka u ngoaela lekoko.

xx)

Motaung oa ma-Rasheshe’a Mathunya!
Eo e-reng a tla shoa a pongoe hlooho,
A sale a nyeketa ka mahetlana.

xxi)

Motaung!
Letotoi la ha Moletlane, Mok’hutho!
Legalima, legalimana ntoeng!
Ha re e-ja ha re galime.
Re Bakhutho, Mapeli a ha Moletlane.

xxii)

Motaung oa Masesan’a Nkhope!
E reng h’a tla shoa a pongoe hlooho,
A sale a kunya-kunya ka mahetla.

xxiii)

Motaung oa ma-Mophethe’a Rathulo!
Motho oa ma-Rakhomo-ea-Thuloana,
Oa Mokhakhane mongapa-tšoana,
Mokhalo sengape legotlha-Tšiame!
Oa Ramotsokoane Mophathe
Oa Ralikeleli’a Thulo.
Esale a phathikha tsa Lehurutše!

xxiv)

Motaung oa ma-Rampai
Thiba-thibela likhomo le manamane a tsona,
Li nyale, li nyale basali,
Ba kene matlung!

xxv)

Motaung oa ma-Nthethe’a Morapeli!
Matsoalla, matsoalla Khosi Taung,
Habo Tau marena h’a mangata!
Morena ke Hlalele a inotši,
Hlalele petu la lekana molala.

xxvi)

Motaung oa ha Hlalele
Oa Nthethe’a Morapeli,
Ha Hlalele ha ho marena’a mangata,
Morena ke Hlalele a inotši.
Hlalele petu la lekana molala,
Lebese la retha le eso kene hlofeng!

xxvii)

Motaung!
Ha ho Motaung e mong ntle ho ‘na,
Seboko ke Motaung feela,
E leng oa ha Hlalele!

xxviii)

Motaung oa ma-Nthethe’a Morapeli,
Oa khomo ea lebese la ha Hlalele!

xxix)

Motaung oa Sefatsa sa Tšukulu,
E reng motho ha a eshoa,
A khaoloe hloho,
A sale a kunya-kunya ka mahetlana!

xxx)

Motaung oa Makobasia,
Batho ba neng ba rute makhooa tinare!

xxxi)

Motaung oa ha Hlalele,
Hlalele, petu la lekana molala,
Motho oa ha Kome-kome,
Tau ha e je mahlatsa, e a hlatsitse,
Nama e ile, ka itlhabela!

xxxii)

Motaung oa Hlalele,
Oa ma-Nthethe’a Morapeli,
Motho oa lebese la khomo,
La retha le eso kene hlofeng,
Motho oa Hlalele,
Petu la lekana molala,
Ha Hlalele ha ho marena mangata,
Morena ke Hlalele a inotši.
Motho oa Matabohang a Rapulana,
Khalapa, morena,
Eo e seng oa Tau ke mang?

xxxiii)

Motaung oa Nthethe’a Morapeli,
Ngoana tšesana-nkope,
E tla re mohla a tla shoa,
A khaoloe hloho,
A sale a nyeketha ka mahetlana,
Ka pakana tsa melala,
Oa ‘makatisa leloko,
Tau ha e qaloe seforong,
E bolaea motho!

xxiv)

Motaung oa Ramokhele,
Lekolokotoane la Makobasia,
Le tla re ha le ja meriti e thehe,
Ho thehe e menyane ea liotloana,
Motho oa ma-Lehahanyana-kopela,
Motho oa Ramokhele,
Motho ea neng a rute makhooa tinare!

***xxv)

Motaung oa Phahla,
Motho ea sa ruoeng khomo e chitja,
Khomo e chitja ea tura ha e bolaoe!

*** Some verification is required. Ha u na le tsebo ke kopa thuso le thlakisetso!

Bakoena

Bakoena venerate the crocodile (koena).

i)

Mokoen’a Napo’a Mosito!
Ho sitiloe mang?
Ho sitiloe Tlake oa Napjoane
Oa Raseapara-lome
Ha kea ikapesa ke apesitsoe ke batho ka boomo,
Ke bo-Mohokong oa Pilo,
Pilo oa Sekhele,

ii)

Mokoena oa Mosito!
Motho oa Kali
Lebeola le beotseng Ramonaheng litelu.
La mo re: shoee, shoee, shoee, ka lehare!

iii)

Mokoena oa Molibeli!
Oa ma-Khooanyane’a Mashabela,
Khooanyane ke kubu, ngoan’a Letsipa la Mashabela.

iv)

Mokoena oa ha Monaheng!
Oa ha Khanye, Malibola-Koena,
Ea phutsa e a nyolosa,
Koena ho hlapa tse lipotlana
Malumela a setse a le feela.
Batho ba ha Malekele;
Batho ba ho suha rapo la puleng,
Batho ba tsoa manala ke ho ngoaela lekoko.

v)

Mokoena oa ha Kali’a Tšolo!
Koena tenye-tenye,
Khomo-khaka kaliana,
Khomo e haka libolla-pele,
Ea haka libollela-matlung.

vi)

Mokoena oa ma-Ntsane’a Monaheng!
Oa Kali’a Tšolo
Maila-ho-ngoatheloa!
Mafolane abo Nkotseng,
Monna ea tulu mosali a le tšeea,
Moalosa likoena
O alosa tse linaka.
Motho oa Nkopane’a Mathunya le Mohlomi.

vii)

Mokoena oa ha Nkopane’a Mathunya!
Motho a ka thunya likhomo le batho,
A thunya Likonyela le Marapama.

viii)

Mokoena oa ha Mokoteli!
Oa ma-moren’a moholo oa ho phahamela,
Ea n’a phahamele naha e se ea hae,
E le ea Mpiti, mor’a Sekake!

ix)

Mokoena oa ma-Thamae’a Mathuba!
E limapa namane’a khosi;
Motho oa ma-Tantanyane’a Mokoteli,
Oa ma-Mpiti’a Sekake!
Koen’a likoena,
Ea habo Peete le Mokhachane,
Oa seja-mahlatsa, Ramorotoli!

x)

Mokoena oa ma-Tselane!
Tselane’a Koena!
Batho ba busoang ke mosali!
Batho ba Nkopane’a Mohlomi,
Bakoena ba ma-Thuleli’a Seilane,
Thuleli a ka thulela Matebele borena,
A re thulele ba habo
Ba ha Monaheng marena.

xi)

Mokoena oa ha Monaheng!
Oa ma-Nkopane’a Mathunya.
Ke molilimanyane, ngoan’a Ramakatsa,
Morapela-putsoa,
Oe rapela a sa e bone!
Petsana ke ea lehooa-hooa, Makhetha,
E hooa e koma-komisa lichaba
Tsa heso tsa ha Monaheng.
Makhetha ke tau, ngoan’a Ramakatsa!

xii)

Mokoena oa ma-Ntai’a Mokheseng!
Oa ma-Marabe sekotoana
Oa ma-nohana ea loma, Ramoeletsi,
E n’e sa itaola ho loma,
Ba e hatile mohatla e phomotse (letse).
Khoabane ka mahlong ho lebululu, e ka sekome.
Ke lebeoana labo Kali, mor’a Tšolo,
Leila-ho-ngoatheloa-ngoathoana-sa-maobane!

xiii)

Mokoena oa Makhetha!
Makhetha ke tau, mora oa Monyane!
E-re e le tau e lale hlaheng (hlatheng).
Hlaheng ho lala bo-Mafeheloane.
Petsana lehooe-hooe, Makhetha,
Pitsi e lla ka mose, Moiketsi.

xiv)

Mokoena oa ma-Ntsane’a Monaheng!
Oa Nkopane’a Mathunya!
Koenananyane koena lia e tšaba.
Koena ho hlapa tse potlana,
Koena tse kholo li a seha (lala) feela.

xv)

Mokoen’a ma-Ntsane’a Monaheng!
Oa ma-Rapitso oa maikhomo
A manyane a Monaheng!
Motho oa Tšimane’a Lebekoana,
Malekeleke’a Kali, mor’a Tšolo.
Makhetha ke Kali, mor’a Tšolo.
Mor’a Monyane, Mohlomi’a Matsie,
O hlomile thebe tseleng.
Pitsi eare: Tsee! Tsee! Makhetha!
Ea re: tsee, tsee, metsi, e nts’e fula.

xvi)

Mokoena oa ma-Ntsane’a Monaheng!
Lebeoana la bo-Kali’a Tšolo
Maila-ho-ngoatheloa!
Batho babo ‘Makhoejane’a Lisema,
Ba thula batho ka lithebe ba feta,
Ba ntse ba ipatlela selekane.

xvii)

Mokoena oa Maieane oa khom’a lerumo!
Leruo la khomo, mor’a Motloheloa!
Ba ma-Motetenene’a khosi,
Ba khathapi e ntle sebapalla;
Ba ma-leruo la tloha ho khomo, le ee ho motho.
Pai! Mokhoenyana u mo siea hokae?
Se je mokhoenyana har’a lepatlelo.

xviii)

Mokoena oa ha Nku-tšooana!
Oa ma-Kapari’a Koena!
Motho oa ma-Pitsa li telle,
Pitsa li telle kapeha-marumo.
Motho oabo Posa le Posanyane.
Koena li boele matšaneng
E-be qo-qomu! Qomu!

xix)

Mokoena oa ma-Nku-tšooana Posa!
Oa Kapari’a Koena;
Oa Lesoli la ma-Sephanyana;
Oa ma-Pitsa li motlomo,
Li motlomo li ka apeha marumo!
Oa ma-Photo’a Manyatsa,
Oa ma-moseha-lithebe-tse-phatšoana-le-tse-nalana,
Oa ma-Nku-tšooana Monaheng.

xx)

Mokoena oa ha Molibeli,
Motho oa ma-Mphutlane’a Makeka,
Motho oa bo-Nkoriba le Tsotelo,
Motho oa ha ma-Mahlosi’ a Nakeli,
Ere a eja, a khore,
Ke re ke lekhukhuntšatsoana,
A eo le ja le mosali oa hae,
A eo le ja le ‘Mamoliehi,
Motho oa bo-Mothibe le ‘Malane!

xxi)

Mokoena oa ha ma-Ntsane a Monaheng,
Maila-ho-ngoatheloa,
Maja-polokoe-kaofela!

xxii)

Mokoena oa Ntsane’a Monaheng,
Oa Napo’a Mosito,
Koenanyane, koena li e sira ka seriti metsing,
Ho hlapa tse lipotlane,
Koena li hlapa li nyolosa maliboho,
Ke motebang, ke teba ka sekepe!

xxiii)

Mokoena oa ha Maieane,
Oa leruo la khomo,
Oa Motloheloa,
Ea bapallang khatamping,
Moo ho bapallang ba baholo
Le ba banyane!

xxiv)

Mokoena oa Tumane’a Potsela,
Oabo Lijo, oabo Moselane,
Ho hlabana lithotsela ka mahaheng,
Li tsekisana maphutsi le marakaila,
Se hloho e kholo ke Tumane,
Makhoakhoa, o a le bitsa!

xxv)

Mokoena oa ha Mahlatsi,
Ea mokaalo ka linaleli,
Joang ba tšane, molelengoana,
Ba ha Mahlatsi ha ba je le batho,
Ha ba eja le batho, mahlare a a lala!

xxvi)

Mokoena oa ha Molibeli
Koenanyana koena li e hloile,
Li e sirile ka seriti metsing,
Koena e hlapa maliboho e a nyolosa!