Basiea

Basiea venerate the cat (katse); some actually say the wild cat (phaha/siea). Whatever the case may be, an important fact to note is that the cat being venerated, whether explicitly qualified as wild or not, has the potential to be wild when agitated.

i)

Mosiea-Motobatsi!
Motho oa ‘Ma-ntšang-thebe-li-ome,
Li se ‘na li omela mokhoabo tlung,
Li omele kantle mabaleng.
Motho oa ma-Lebajoa la Nkoanyane,
Motho oa Tšele le Letuka.

ii)

Mosiea-Motobatsi!
Oa ma-ntša-pere-tšimong,
E se ‘na e qetela batho metamo teng.

iii)

Mosiea-Motobatsi!
Oa ma-Tšèle’a Lebajoa le Nkoanyane.
Ha ke le oa Tšèle, nka Tšella mang?
Oa ma-Khomo-phatšoa-seoehla!
Oa ntšang thebe li ome,
Li se ‘na li omela mokhoabo tlung!
Motho oa ma-Mpease le Mokhasi.

iv)

Mosiea-Motobatsi!
Motho oa Maqechela,
A le ke le hlajoe,
Ho hlajoa la morobana sethojana!
Motho oa makhehletsa-bolokoe-sakeng-la-manamane!
Motho oa ‘Masekhuma le Nokuoe,
Se nokuoe ka letsoai le monate!
Motho oa ma-Mpuru oa Malumane,
Ha u ntse u luma-luma litsela,
Ntsoe-lebe u utloile lefe?
Ntsoe-lebe ha kea utloa la motho!
Ke mpa ke itelela bootloana
Ba ho sala ke le mong,
Bootsoana ba bokhulu.
Moea le o botse Basia-Batobatsi.
Ba re o hlaha mafarung a mafika,
Ba ka ba babeli,
Ba ka ba bararo bana ba monna,
Mong a bolaea, mong a tšoaela;

v)

Mosia-Motobatsi!
Motho oa ma-ntšang thebe li ome,
Li se ‘na li omela mokhoabo tlung.
Motho oa bo- Tšèle le Lebajoa le Nkoanyane,
Ba ka ba babeli,
Ba ka ba bararo bana ba monna,
Mong a bolaea, mong a tšoaela;
Ha le ntse le botsa moea o hlaha kae,
Le botse Basiea-Batobatsi.
Ba re o hlaha Bofola-foloane,
Pakeng tsa mafika le majoe!
Motho oa ‘Makhehletsa-bolokoe-sakeng-la-manamane,
E re a tla ja meriti e thehe,
Ho thehe e menyane ea liotloana!
Ba re na Mosiea motho u mo etsang,
Ha u feta a lia!
Ha kea mo etsa letho.
Ke mo hlathile ka lenala feela ke feta.
Mosia, motho oa ‘Mamotobatsi,
Eare ke tabola motho,
Motho a hlanya.
Bohali ba linku ha bo hlabise,
Bo hlabisa morobanyana sethole.

vi)

Mosiea-Motobatsi!
Motho oa ma-ntša-thebe-li-ome,
Li se ‘na li omela mokhoabo tlung.
Ha ke se ka Tšèle,
Nka u tšella.
Le botse Basiea-Batobatsi,
Le botse hore na moea o tsoa kae,
Moea o tsoa Kong-Kong thabeng,
O tsoa nkong-tsa-matsa o pholile.

vii)

Mosia Motobatsi,
Motho oa ma-ntša-thebe-li-ome,
Li-se-nna-li-omela-mokhoabo-tlung,
Motho oa bo-Lebajoa le Letuka,
Ka Tšele nka tšella mang?

viii)

Mosia, Motobatsi,
Motho oa ha Tšele, oa ha Lebajoa,
Lebajoa la ha Nkonyana,
Le ba tšellang bana ba ha Lebajoa?

ix)

Mosia, Motobatsi,
Motho oa ma-ntšang-thebe-li-ome,
Li-se-nna-li-omela-mokhoabong-tlung,
Ha o re ke oa Tšele, ke tšella mang?
Ke tšella Tšele le Letuka,
Bana ba Lebajoa le Nkoanyane!

x)

Mosia, Motobatsi,
Motho oa ma-ntšang-thebe-li-ome,
Li-se-nna-li-omela-mokhoabong-tlung,
Ha o re ke oa Tšele, ke tšella mang?
Ke tšella Tšele le Letuka,
Bana ba tšea tse peli!

xi)

Mosia, Motobatsi,
Motho oa ma-ntšang-thebe-li-ome,
Li-se-nna-li-omela-mokhoabong-tlung,
Ngoana Tšele le Letuka,
Ha ba ntse ba botsana,
Hore ka Tšele ho tšelloa mang?
Ho tšelloa Lebajoa oa Nkoanyane!

Share
 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.