Batlokoa

Revision for “Batlokoa” created on February 12, 2012 @ 07:51:19

Title
Batlokoa
Content
Batlokoa venerate a beast that is believed to be a breed between a cat and a leopard, "phoofolo ea mofuta oa katse le nkoe". This beast was known as tokoa/tlokoa. By all accounts, tokoa/tlokoa is a <strong>wild cat</strong>, the question is: if not quite a leopard, what was it exactly? i)<blockquote><em>Motlokoa oa ha Tšotetsi,</em> Batho ba ha ma-Mokhalong, Likonyela, Batho ba Tjotjo, Ba ha ‘Mamosejana, Ba tabola bosiu! Mor’a Lehloenya ipatlele tsa hao, Li-etsoa-ke-Lehloenya lia o hana. </blockquote> ii)<blockquote><em>Motlokoa!</em> Mohana-katse, Mallela seboko! Batho ba Mokhalong, Batho ba ha Mabaka. </blockquote> iii)<blockquote><em>Motlokoa!</em> Motho oa ha Mathota, Letuba, Maila-ngoathelo Maila-sengoathoana-sa-maobane. Motho oa ‘Ma-Lelingoana, Batho ba ho senya mokopu oa ‘Mamohato. </blockquote> iv)<blockquote><em>Motlokoa oa Khanye, Molibola-Koena,</em> O libotse a le lehahaneng, A le bobeng! A le pherong! Tse linaka li sa a fumane. Metsi a fumanoa ke Machitja feela; Khomo ea Batlokoa Seboloane-boloane. </blockquote> v)<blockquote><em>Motlokoa oa ha Lelingoana!</em> Oa ma-Seala-se-khaohile, Motonosi, Ha sea khaoha sa thola lekhokhoma! Motho oa ha Mokhalak’a Mohoeshe; Motho oa ma-Pholo-Chitja, Oa malibola-seretse. </blockquote> vi)<blockquote><em>Motlokoa oa ha Lelingoana!</em> Monkha-lefotha! Babo Tlokoa ba eboha lekhapetla, Ba ho khokoa le lipoli maoeng. </blockquote> vii)<blockquote><em>Motlokoa oa ha Molefe!</em> Oa ha Molefe, oa ha Sebili, Oa ma-Nkhaolise oa ho nkha lefotha, Le mohla nama e leng sieo ha motho Oa ha ‘Manthatisi’a Motonosi. </blockquote> viii)<blockquote><em>Motlokoa-Motloung!</em> Motho oa Sekhopha, Oa ma-Tšele’a Lethunya! Motho oa tolo-le-luma-le-re-kokong-kong! Le re: U ka mo nka Mokone’a Sehora! Ak’u bone Tebele ke lena le mpotsa mofuta, Le re: U mofuta ofeng? Na ha le mpone hore ke Motloung? </blockquote> ix) <blockquote><em>Motlokoa oa ha ‘Manthatisi,</em> Motho oa Tšotetsi’a Lebaka, Motho ea neng a nyele mokopu, Oa ‘Mamohato oa Butha-Buthe, Motho oa kubu, ke nare ea tsolo le lefubelu, Le neng le otle habeli ka har’a kereke, Le ipatlela ngoana lona, Ntlenyana, Selepe, Mokhesi o hana kereke, O etelloa pele ke baruti tseleng, Le uena ka moso batla o etella! </blockquote> x) <blockquote><em>Motlokoa oa ha Tsotetsi Lebaka,</em> Batho ba ho ja pholo e le chitja! </blockquote> xi) <blockquote><em>Motlokoa oa ha ‘Manthatisi,</em> Oa ho nyela mokopu oa ‘Mamohato, Ngoana tšehla’a balimo! </blockquote>
Excerpt


OldNewDate CreatedAuthorActions
February 12, 2012 @ 07:51:19 Mathe
February 4, 2012 @ 15:22:12 Mathe
February 4, 2012 @ 15:21:19 Mathe
February 4, 2012 @ 15:15:20 Mathe
February 4, 2012 @ 15:13:49 [Autosave] Mathe
February 4, 2012 @ 15:13:32 Mathe
February 4, 2012 @ 15:11:53 Mathe
February 4, 2012 @ 14:16:20 Mathe
February 2, 2012 @ 06:06:34 Mathe
February 2, 2012 @ 06:06:15 Mathe
February 2, 2012 @ 06:04:26 Mathe
This entry was posted in . Bookmark the permalink.