Maphuthing

Wikis > Basotho Clans > Bakhatla > Maphuthing

Maphuthing akin to Baphuthi don’t necessarily venerate phuthi, an antelope known as a duiker. The revere stones for their efficiency as ‘easy weapons’ in a battle field.

i)

Lephuthing la ma-Seooe-sa-Matšasa!
Motho oa Ma-Khalametsane-oa-Mosoue!
Motho oa Khetsi-selutla-majoe!
E re metsi e se ke e a lutla.
Motho oa Mako-lengole.
Lepeli, Lenyamatsane!

ii)

Lephuthing la ma-Seooe-sa-Matšasa!
Khalemetsane ea Mosoue,
Khetsi, sephuthela majoe!
Obu-obu ha e a tseba ho lema,
E setse e itlhabile ka mohoma, seoehla!
Pelesa ea bana ba Monyane.

iii)

Lephuthing, Lekholokoe-Lekotsoana!
Motho oa ma-Mohlaba-ka-lemao-ka-morao!
A e hlabe, a e ise Khorong ha Mokholoane!
A re Mokholoane o ja a halala,
Motho oa ma-Tšoana-a-Mohlaoli,
Motho oa ‘Mankokosane-a pula!

iv)

Lephuthing la ha Sehooe!
La ma-Khunoan’a Ralehlaare!
Phakisa kapele u e’o joetsa Sehooe le ‘Manosi,
Bat le ba lule ka boomo ba utloile!
Le joetse Khama moo le re:
Ke ‘na enoa Lephuthi la ‘Manosi!
Oru-oru ha e a tseba ho lèma,
E itlhabile lioehla, pelesa
Ea bana ba Monyane,
Ea bana ba matona, maata-theteng,
Ralehlaare, thoko’a Ramontšeng.

v)

Lephuthing la Sehooe sa Matšasa!
Motho oa ma-Khalametsane’a Mosoeu!
Oa Khetsi e lutla majoe,
Metsi a sale a ipopile!
Oru-oru ha e atseba ho lèma,
Ea re e lèma, naka li thulame,
E sale e itlhabile ka lioehla, pelesa
Ea bana ba Monyane!

Share
 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.