Baphuthi

Wikis > Basotho Clans > Baphuthi

Baphuthi, people of the duiker, surprisingly associate themselves more to a spider (sekho) than a duiker, an antelope (phuthi). Baphuthi assert that their ancestors descended down from heaven on a spider’s web, “baholo-holo ba bona ba theohile leholimong ka tepo ea sekho”. For this reason, they venerate the spider.

i)

Lebolane!
Motho oa Tlou.
Motho ea sa tsoaloang ke mosali,
Motho ea theohileng ka khole ea tepo,
A theoha Leholimong,
Motho oa ha Sekhoali,
Oa ha Makhema!

Share
 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.