Makholokoe

Wikis > Basotho Clans > Makholokoe

Makholokoe are descendents of Bakhatla. They venerate the domestic fowl (khoho). Before, it was believed that they venerated the porcupine (tubatsi) but this is a matter of history!

i)

Lekholokoe!
Lehlaba-khoho-ka-lemao-ka-lehafing,
Le e isa ha Mokholoane Khorong,
Le e’o e beha ka pele ho eena, ho Morena.

ii)

Lekholokoe! Lekotsoana! Lephatšoana!
Lehlaba-khoho-ka-lemao-ka-morao,
Le e ise Khorong ho Mokholoane,
Le re: “bona Morena,
Ke hlabile!”

iii)

Lekholokoe!
Oa tšoana Kholokoane
La ‘Mamakhabane,
La ikholoha la ipeha Khorong,
La re: “jang-jang kapele,
Mantsi ke eo a e-tla”;
Ke batho ba ha Sefali sa Kotoane.

iv)

Lekholokoe, Lekotsoana!
Lehlaba-khoho-ka-lemao!
Le e ise ho Mokholoane, Khorong.
Mokholoane oa Matsime,
Le re: “bona Morena, ke hlabile!”
Tao! Polane, bana ba lehasa la Polane,
Tape! Matsemela, thole sa khomo se mafi a monate.
Batho ba seapara-kob’a-motho,
Eke ba ea khomo e ka mo hlaela!
Batho ba ma-Mosi-oa-thunya,
Mosi o ka re thu mohlakeng!

v)

Lekholokoe!
Lehlaba-khoho-ka-lemao,
Le e ise ho Mokholoane khorong,
Mokholoane a e je, a e halala,
‘Na ha ke na taba, ke phethile!

vi)

Lekholokoe! Lehlaba-kotsoana!
Lehlaba-khoho-ka-lemao-ka-sebonong,
Le e hlabe, le e ise khorong ha Mokholoane,
Mokholoane a je, a e halala,
A re “khutla hape, o eo eketsa,
Motho oa Wetsi!”

vii)

Lekholokoe, Lekotsoana!
Lehlaba-khoho-ka-lemao,
Le e ise ho Mokholoane khorong,
Le re: bona, morena, ke hlabile!
Ke hlabile manoni a maholo,
Motho oa Rapeso,
Motho oa ho-ea-pele-khotsong.
Ho sa busa Letlatsa le Lephatšoana,
Motho oa Wetsi,
Motho oa Marooa le Molotsana,
Motho oa Rapeso!

Share
 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.