Batlokoa

Batlokoa venerate a beast that is believed to be a breed between a cat and a leopard, “phoofolo ea mofuta oa katse le nkoe”. This beast was known as tokoa/tlokoa. By all accounts, tokoa/tlokoa is a wild cat, the question is: if not quite a leopard, what was it exactly?

i)

Motlokoa oa ha Tšotetsi,
Batho ba ha ma-Mokhalong, Likonyela,
Batho ba Tjotjo,
Ba ha ‘Mamosejana,
Ba tabola bosiu!
Mor’a Lehloenya ipatlele tsa hao,
Li-etsoa-ke-Lehloenya lia o hana.

ii)

Motlokoa!
Mohana-katse,
Mallela seboko!
Batho ba Mokhalong,
Batho ba ha Mabaka.

iii)

Motlokoa!
Motho oa ha Mathota, Letuba,
Maila-ngoathelo
Maila-sengoathoana-sa-maobane.
Motho oa ‘Ma-Lelingoana,
Batho ba ho senya mokopu oa ‘Mamohato.

iv)

Motlokoa oa Khanye, Molibola-Koena,
O libotse a le lehahaneng,
A le bobeng!
A le pherong!
Tse linaka li sa a fumane.
Metsi a fumanoa ke Machitja feela;
Khomo ea Batlokoa Seboloane-boloane.

v)

Motlokoa oa ha Lelingoana!
Oa ma-Seala-se-khaohile, Motonosi,
Ha sea khaoha sa thola lekhokhoma!
Motho oa ha Mokhalak’a Mohoeshe;
Motho oa ma-Pholo-Chitja,
Oa malibola-seretse.

vi)

Motlokoa oa ha Lelingoana!
Monkha-lefotha!
Babo Tlokoa ba eboha lekhapetla,
Ba ho khokoa le lipoli maoeng.

vii)

Motlokoa oa ha Molefe!
Oa ha Molefe, oa ha Sebili,
Oa ma-Nkhaolise oa ho nkha lefotha,
Le mohla nama e leng sieo ha motho
Oa ha ‘Manthatisi’a Motonosi.

viii)

Motlokoa-Motloung!
Motho oa Sekhopha,
Oa ma-Tšele’a Lethunya!
Motho oa tolo-le-luma-le-re-kokong-kong!
Le re: U ka mo nka Mokone’a Sehora!
Ak’u bone Tebele ke lena le mpotsa mofuta,
Le re: U mofuta ofeng?
Na ha le mpone hore ke Motloung?

ix)

Motlokoa oa ha ‘Manthatisi,
Motho oa Tšotetsi’a Lebaka,
Motho ea neng a nyele mokopu,
Oa ‘Mamohato oa Butha-Buthe,
Motho oa kubu, ke nare ea tsolo le lefubelu,
Le neng le otle habeli ka har’a kereke,
Le ipatlela ngoana lona, Ntlenyana,
Selepe, Mokhesi o hana kereke,
O etelloa pele ke baruti tseleng,
Le uena ka moso batla o etella!

x)

Motlokoa oa ha Tsotetsi Lebaka,
Batho ba ho ja pholo e le chitja!

xi)

Motlokoa oa ha ‘Manthatisi,
Oa ho nyela mokopu oa ‘Mamohato,
Ngoana tšehla’a balimo!

Share
 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.