Bataung

Wikis > Basotho Clans > Bataung

Bataung venerate the lion (tau), the king of the jungle.

i)

Motaung oa Hlalele!
Motaung oa ha Machela!
Oa Nthethe’a Morapeli!
Oa Tebejane’a Matlatsa, tlatsa Tebejane!
Oa ma-Lebele-la-khomo
Ea Tšieng ho retha!
Bataung ba ha-Hlalele,
Petu la lekana molala.
Batho ba ha Kome-Kome,
Batho ha ba kometsoe, baa bolaoa.
Batho ba Mponye oa Lehoroana,
Batho ba ma-Lehahanyana-kopela!

ii)

Motaung oa ha Hlalele
Motho oa Lebese-la-khomo-e-tšoana
Motho oa ma-Nthethe’a Morapeli.

iii)

Motaung oa ma-Nthethe’a Morapeli!
Moana-sebata-se-maro-a-maholo-sa-thota!
Moo ha sa keng ho bitsoa batho likharebe,
Ho ‘nang ho thoe: “itšileleng leje”!

iv)

Motaung oa ha Hlalele!
Oa Nthethe’a Morapeli!
Phoofolo! Nyamatsane e phèla!
Ngoan’a Hlalele lepetu le ka lekana molala!
Batho ba Lebese-la-khomo-a-tšoana.

v)

Motaung oa ha Raphiri’a Honoane,
Ea n’a re Ramokekane tšolong!
Litau, mabolofo!
Motho oabo Mphethe’a Thulo!

vi)

Motaung oa Raphiri;
Motho oa ha ‘Mahouoane, hou-hou!
Ea neng a bone khoeli ka metsing
A re ke lefura.

vii)

Motaung oa ha Raphiri,
Oa Tebejane oa Matlatsa,
Oa Mokatjane’a Khomo
Lesiea-lesokotso.

viii)

Motaung oa ha Ramokhele oa Maphoto,
Lekolokotsoana la ma-Kobasia,
Motho eo e-reng ha a tla ja ho thehe meriti,
Ho thehe le e menyenyane ea liotloana.
Batho babo Lehahanyana-kopela,
Babo Mosololi’a Mokhele.
Batho ba ha Ramokhele boko sa ho cheha
Se ka cheha sa pitla Barolong.

ix)

Motaung oa Ramokhele’a Maphoto,
Lekolokotoane la ma-Kobasia,
Leo e reng le tla ja meriti e thehe,
Ho thehe e menyenyane ea liotloana.
Oa ma-Lehahanyana le borutho.
Oa ma-Montoeli a phuma,
Ak’u phumele Baroanyana,
U phumele ba Mokholane, u khutle.
Ea sa jeng sengoatho sa maobane.

x)

Motaung oa ha Thulo, Mphethe!
Oa ma-Mosol’a Pail’a Tarane,
Oa ma-Thulo le Thuloane,
Oa ba Motebele!

xi)

Motaung oa ha ‘Musetsi’a Thulo,
Oa ha Mahopo o hopotsoe!

xii)

Motaung oa ha ‘Matli’a Phatšoana!
Ha ke ane thupula, ke ana mokhahlana.
Oa ‘Mamosetsana Litšeoane.

xiii)

Motaung oa ha Molete
Oa Ralifalana oa Lekoane la Koena!
Oa tšola-nku-e-folle-mokekeng,
Baji ba eona batla bon’ala.
Re tla e-ja ka moso e folile,
Bakone ba se na ba e qhoqhotsa ka menoanyana!

xiv)

Motaung oa ma-Molete,
Oa Ralifalana, Koena!
Batho ba ma-tšola-nku-e-folle-mokekeng,
Bakone ba se ‘na ba e supa
Ka mono-motšonyana.

xv)

Motaung!
Sehoja, motho oa ha Mabula!
Banna ba ja mabele, ba re ke likhoahla.
Motho oa ‘Malifajana Koena;
Bakone ba e lobela molomo-motšo,
‘Na nku ha ke e-je e cheesa,
Ke e ja e baata.

xvi)

Motaung!
Matoaitoai, masiea-rumo!
Mahalimana ntoeng!
Ha re e-ja ha re halimane,
Batho ba ma-Khuto’a morole.

xvii)

Motaung, Lekolokotoane
La ma-Ramokhele oa Mophothu,
Eo e-reng ha a tla ja meriti e thehe,
Ho thehe e menyenyane oa liotloana.
Motho oa ma-Montoeli le Montoetsana.

xviii)

Motaung oa Sefatsa sa Tšukulu!
Oa ha Seboko sa Phatšoana!
Lekhofu, lekhali-motse!
Le akha motho,
Lijana tsa ‘m’ae li senyehe,
Tsa ‘Manyebane’a Motlokoane,
Oa phiri’a Mokoboki
Mali-makeleketla.

xix)

Motaung oa Ramokhele’a Maphoto!
Oabo Thene’a Mokhutla!
Ua khutlalla eaka u ngoaela lekoko.

xx)

Motaung oa ma-Rasheshe’a Mathunya!
Eo e-reng a tla shoa a pongoe hlooho,
A sale a nyeketa ka mahetlana.

xxi)

Motaung!
Letotoi la ha Moletlane, Mok’hutho!
Legalima, legalimana ntoeng!
Ha re e-ja ha re galime.
Re Bakhutho, Mapeli a ha Moletlane.

xxii)

Motaung oa Masesan’a Nkhope!
E reng h’a tla shoa a pongoe hlooho,
A sale a kunya-kunya ka mahetla.

xxiii)

Motaung oa ma-Mophethe’a Rathulo!
Motho oa ma-Rakhomo-ea-Thuloana,
Oa Mokhakhane mongapa-tšoana,
Mokhalo sengape legotlha-Tšiame!
Oa Ramotsokoane Mophathe
Oa Ralikeleli’a Thulo.
Esale a phathikha tsa Lehurutše!

xxiv)

Motaung oa ma-Rampai
Thiba-thibela likhomo le manamane a tsona,
Li nyale, li nyale basali,
Ba kene matlung!

xxv)

Motaung oa ma-Nthethe’a Morapeli!
Matsoalla, matsoalla Khosi Taung,
Habo Tau marena h’a mangata!
Morena ke Hlalele a inotši,
Hlalele petu la lekana molala.

xxvi)

Motaung oa ha Hlalele
Oa Nthethe’a Morapeli,
Ha Hlalele ha ho marena’a mangata,
Morena ke Hlalele a inotši.
Hlalele petu la lekana molala,
Lebese la retha le eso kene hlofeng!

xxvii)

Motaung!
Ha ho Motaung e mong ntle ho ‘na,
Seboko ke Motaung feela,
E leng oa ha Hlalele!

xxviii)

Motaung oa ma-Nthethe’a Morapeli,
Oa khomo ea lebese la ha Hlalele!

xxix)

Motaung oa Sefatsa sa Tšukulu,
E reng motho ha a eshoa,
A khaoloe hloho,
A sale a kunya-kunya ka mahetlana!

xxx)

Motaung oa Makobasia,
Batho ba neng ba rute makhooa tinare!

xxxi)

Motaung oa ha Hlalele,
Hlalele, petu la lekana molala,
Motho oa ha Kome-kome,
Tau ha e je mahlatsa, e a hlatsitse,
Nama e ile, ka itlhabela!

xxxii)

Motaung oa Hlalele,
Oa ma-Nthethe’a Morapeli,
Motho oa lebese la khomo,
La retha le eso kene hlofeng,
Motho oa Hlalele,
Petu la lekana molala,
Ha Hlalele ha ho marena mangata,
Morena ke Hlalele a inotši.
Motho oa Matabohang a Rapulana,
Khalapa, morena,
Eo e seng oa Tau ke mang?

xxxiii)

Motaung oa Nthethe’a Morapeli,
Ngoana tšesana-nkope,
E tla re mohla a tla shoa,
A khaoloe hloho,
A sale a nyeketha ka mahetlana,
Ka pakana tsa melala,
Oa ‘makatisa leloko,
Tau ha e qaloe seforong,
E bolaea motho!

xxiv)

Motaung oa Ramokhele,
Lekolokotoane la Makobasia,
Le tla re ha le ja meriti e thehe,
Ho thehe e menyane ea liotloana,
Motho oa ma-Lehahanyana-kopela,
Motho oa Ramokhele,
Motho ea neng a rute makhooa tinare!

***xxv)

Motaung oa Phahla,
Motho ea sa ruoeng khomo e chitja,
Khomo e chitja ea tura ha e bolaoe!

*** Some verification is required. Ha u na le tsebo ke kopa thuso le thlakisetso!

Share

Sub Wikis

 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.