Makholokoe

Revision for “Makholokoe” created on February 6, 2012 @ 04:46:45

Title
Makholokoe
Content
Makholokoe are descendents of Bakhatla. They venerate the domestic fowl (khoho). Before, it was believed that they venerated the porcupine (tubatsi) but this is a matter of history! i) <blockquote><em>Lekholokoe!</em> Lehlaba-khoho-ka-lemao-ka-lehafing, Le e isa ha Mokholoane Khorong, Le e’o e beha ka pele ho eena, ho Morena. </blockquote> ii) <blockquote><em>Lekholokoe! Lekotsoana! Lephatšoana!</em> Lehlaba-khoho-ka-lemao-ka-morao, Le e ise Khorong ho Mokholoane, Le re: “bona Morena, Ke hlabile!” </blockquote> iii) <blockquote><em>Lekholokoe!</em> Oa tšoana Kholokoane La ‘Mamakhabane, La ikholoha la ipeha Khorong, La re: “jang-jang kapele, Mantsi ke eo a e-tla”; Ke batho ba ha Sefali sa Kotoane. </blockquote> iv) <blockquote><em>Lekholokoe, Lekotsoana!</em> Lehlaba-khoho-ka-lemao! Le e ise ho Mokholoane, Khorong. Mokholoane oa Matsime, Le re: “bona Morena, ke hlabile!” Tao! Polane, bana ba lehasa la Polane, Tape! Matsemela, thole sa khomo se mafi a monate. Batho ba seapara-kob’a-motho, Eke ba ea khomo e ka mo hlaela! Batho ba ma-Mosi-oa-thunya, Mosi o ka re thu mohlakeng! </blockquote> v) <blockquote><em>Lekholokoe!</em> Lehlaba-khoho-ka-lemao, Le e ise ho Mokholoane khorong, Mokholoane a e je, a e halala, ‘Na ha ke na taba, ke phethile! </blockquote> vi) <blockquote><em>Lekholokoe! Lehlaba-kotsoana!</em> Lehlaba-khoho-ka-lemao-ka-sebonong, Le e hlabe, le e ise khorong ha Mokholoane, Mokholoane a je, a e halala, A re “khutla hape, o eo eketsa, Motho oa Wetsi!” </blockquote> vii) <blockquote><em>Lekholokoe, Lekotsoana!</em> Lehlaba-khoho-ka-lemao, Le e ise ho Mokholoane khorong, Le re: bona, morena, ke hlabile! Ke hlabile manoni a maholo, Motho oa Rapeso, Motho oa ho-ea-pele-khotsong. Ho sa busa Letlatsa le Lephatšoana, Motho oa Wetsi, Motho oa Marooa le Molotsana, Motho oa Rapeso! </blockquote>
Excerpt


OldNewDate CreatedAuthorActions
February 6, 2012 @ 04:46:45 Mathe
January 30, 2012 @ 10:21:39 Mathe
January 30, 2012 @ 08:01:19 Mathe
January 29, 2012 @ 09:35:30 Mathe
January 29, 2012 @ 09:35:01 Mathe
This entry was posted in . Bookmark the permalink.